Naše kontaktní údaje

Provozovatelem systému PROPLACENO je firma XYZ, IČ: 123456789 zapsaná u Okresního soudu v Praze pod spisovou značnou C12345 oddíl 12 vložka 1.

Společnost je registrovaná a její služby spadají pod dohled České národní banky.

 

Kontaktní a korespondenční adresa:

  • Dělnická 1324/9
  • 170 00 Praha 7
  • Tel.: +420 255 711 804
  • E-mail: info@proplaceno.cz