Není na tom nic složitého...

Žadatel se zaregistruje, nahraje fakturu do systému a určí si maximálně přijatelný úrok. Investor, kterého nabídka zaujme, ji pak odkoupí na základě online aukce za vysoutěžený úrok.

Boříme představy o faktoringu...

V našem pojetí není faktoring vůbec složitý a splňuje požadavky současné doby na rychlost a pohodlnost finančních služeb.

  • Žadatel získá rychle prostředky pro svoje podnikání, a to za nejlepší možnou cenu určenou trhem (aukce).
  • Investor má možnost zhodnotit své prostředky investicí do pohledávky za odběratelem s rychlou návratností vložených prostředků a poměrem výnos/riziko dle svého rozhodnutí.
  • Žadatel i investor ocení jednoduchost, rychlost a transparentnost celého procesu bez složitého papírování.

 

Přesvědčte se sami, jak jednoduché a výhodné je používání PROPLACENO - odkaz na video

main
about us

Kdo může službu využívat?

 Žadatelé - menší a středně velké firmy v ČR (podnikatelé, fyzické a právnické osoby), které disponují pohledávkami ve formě faktur za dodané zboží nebo služby vůči bonitním odběratelům.

• Investoři - jednotlivci, investiční kapitálové společnosti a fondy, kteří hledají moderní způsob zhodnocení svých finančních prostředků.
 

Všichni naši klienti prochází interní kontrolou zaměřenou na posouzení finančního stavu jejich společnosti prostřednictvím skóringu BISNODE.