Investujte do moderního aktiva

Hledáte způsob jak rozšířit Vaše investiční portfolio o další zajímavý produkt a zároveň podpořit menší české firmy v jejich podníkání? Zkuste investici na PROPLACENO.

Pár obecných doporučení...

 

• Plánujte...

V prvním případě je nutné si dobře rozmyslet, jakou částku uvažujete zainvestovat, do jakých komodit/oblastí a na jak dlouho. Součástí základního investičního plánu by také měl být předpokládaný výnos, tedy jak vysoké zhodnocení svých investic očekávám. S PROPLACENO vždy dopředu znáte předpokládané zhodnocení ve Vámi nastaveném poměru výnos/riziko.

 

• Diverzifikujte...

Neinvestujte všechny své volné peníze jen do jediného aktiva, ale důkladně si vše promyslete. Ideální je rozložit své investiční portfolio do kombinace různých aktuálních příležitostí na trhu. Např. nyní můžete investovat na PROPLACENO do bezpečného aktiva již od 100 tis. Kč

 

• Kombinujte...

Dalším pravidlem je nabízet k investování jen takové prostředky, které mohu nějakou dobu postrádat. Vhodná kombinace krátkodobých a dlouhodobých investic Vám zase může pomoci např. v případě, kdy budete nutně potřebovat část svých investovaných peněz rychle přeměnit na hotovost. Náš projekt PROPLACENO nabízí rychlé zhodnocení vložených prostředků díky tomu, že jde o investici do krátkodobých pohledávek.

 

• Vyšší výnos = vyšší riziko

Tato rovnice je všeobecně známa, nicméně je dobré si ji čas od času zopakovat. Vidina vysokého zhodnocení investic je vykoupena i větším rizikem možného znehodnocení Vašich finančních prostředků např. z důvodu zhoršení platební morálky, tržních výkyvů, kolísání ceny, zhoršené hospodářské nebo politické situace apod. S PROPLACENO vždy znáte možné riziko na základě skóringového vyhodnocení nabízené pohledávky renomovanou společností Bisnode.

 

• Prověřujte...

Před tím než se vůbec rozhodnete investovat, důkladně si prověřte situaci na daném trhu, předpokládaný budoucí vývoj, možná rizika i firmu, která investici nabízí či zprostředkovává z hlediska její důvěryhodnosti. Opět zde platí, že čím více informací si zjistím, tím lépe může být má investice v budoucnu chráněna. Za PROPLACENO stojí tým profesionálů s dlouholetými zkušenostmi z faktoringu a poskytováním úvěrů, takže Vaše investice je ve správných rukou.